touw-strand.jpeg

Werkwijze

Werkwijze Wens je zorg; Gefaseerd werken

Wens je zorg werkt binnen de haar zorgaanbod met fasen. 

Te weten; consult-aanmeld-, begeleidings-, afsluit- en nazorgfase.

Elke doorgang per fase wordt in samenspraak met betrokkenen overlegd en beoordeeld door onze gedragswetenschappers en team. Alle begeleidingstrajecten worden vanaf de aanmeldfase tot de nazorgfase gevolgd en gemonitord door de teamleider, gedragswetenschapper en team binnen de structurele casuïstiek overleggen. Er wordt met structurele regelmaat evaluaties gepland met alle betrokken. Evaluatietermijnen worden in de aanmeldfase vastgelegd.  

Van belang is dat er vanaf het consult-, aanmeldfase scherp ingezet en beoordeeld wordt samen met de betrokkenen waar de krachten liggen van de cliënt en begeleiding zodat het in ‘eigen kracht zetten, bereiken van resultaten’ efficiënt en effectief mogelijk wordt behaald.

Nadat een aanmeldconsult is geweest en de zaak in behandeling genomen zal worden, wordt samen met de verwijzer een intake gepland. De intake wordt afgenomen door een van onze gedragswetenschappers, in bijzijn van de verwijzer en cliënt(en).

In deze consult-aanmeldfase worden de doelen scherp en concreet gesteld. Hierna wordt de zaak toegewezen naar een passende hulpverlener, wie de nodige specialisme en expertise per casus in huis heeft. Hier wordt ook rekening gehouden met de wensen van de cliënt, voor een zo geslaagd mogelijke match, te denken aan taal, culturele aspecten en dergelijken.