touw-strand.jpeg

Over Wens je Zorg

Waarom Wens je zorg?

Wens je zorg is een jonge gedreven dynamische zorginstelling welke zijn focus heeft gericht op maatwerk, samenspraak, duurzaamheid, efficiëntie en resultaat.

De samensmelting en bundeling van krachten, heeft ervoor gezorgd dat alleen de nodige, effectieve en efficiënte hulp wordt aangereikt en de cliënt daadkrachtig, snel en met resultaat in eigen kracht wordt gezet of begeleid wordt.

Als leidraad hanteert Wens je zorg; ‘korte lijnen, waarde werk, resultaat, samenspraak, maatwerk’.

Vanuit de instelling ligt het vizier met name op de ingewikkeldere vraagstukken waar net dat beetje extra expertise en competentie voor wenselijk is.

Het team van Wens je zorg is gespecialiseerd in een daadkrachtige aanpak en expertise betreft ondersteuning aan zowel westerse als de niet-westerse doelgroep.

Onze collega’s zijn gespecialiseerd in verschillende culturele achtergronden en de hiervoor benodigde en werkende aanpak, resulterend in een soepele en efficiënte en effectieve begeleiding.

Elke casus wordt als een uniek casus gezien, met zijn eigen aanpak en maatwerk welke intern door verschillende disciplines wordt beoordeeld.

Complexe vraagstukken, zowel Jeugd als WMO, met name gericht op, omgangsbegeleiding, gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen, psychiatrische stoornissen en/ of verstandelijke beperking zijn onder andere veel voorkomende vraagstukken.

Bij wens je zorg staat de deur voor iedereen open en staan we klaar om in samenspraak de cliënt verder te helpen!

Ambulante hulpverlening, behandeling, diagnostiek, hulp bij huishouden, omgangsbemiddeling, begeleiding in de vrijwillige maar ook in de gedwongen, niet-vrijwillige kader.

Ieder cliënt een eigen toegesneden hulpaanbod op maat met oog op aandachtspunten (intercultureel)

  • Alle doelgroepen
  • Geen wachtlijst
  • Ook weekend begeleiding
  • Flexibele, ruime werktijden


Brede doelgroep; inclusief LVB en GGZ-problematiek

WMO als Jeugdwet

Trans-generationeel en intercultureel aanpak; hulp in eigen taal en culturele achtergrond

Brengt jong en oud samen

Samenspraak met cliënt en verwijzer
Laagdrempelig

Multidisciplinair, gedreven, professioneel, ervaren team

Werkt fase gebonden, beoordeling doorgang per fase voor een stabieler resultaat