touw-strand.jpeg

Omgangsbemiddeling

Omgangsbemiddeling

Uitgangspunt bij omgangsbemiddeling is dat de ouders verantwoordelijk blijven voor hun kinderen en dat de kinderen recht hebben op goed contact met beide ouders. Als het contact van één van de ouders met het kind niet goed verloopt of niet plaatsvindt, dan is het belangrijk dat de ouders met elkaar in gesprek komen en proberen afspraken te maken. Kinderen kunnen hierdoor over het algemeen beter omgaan met de scheiding en het is goed voor een verdere evenwichtige ontwikkeling. De ouders dienen afspraken te maken over hoe de zorg voor de kinderen geregeld wordt. 

Wens je zorg begeleidt de contacten tussen het kind en de uitwonende ouder en helpt hen om de zorgregeling (weer) verder op te pakken. 

Ook ondersteunt Wens je zorg bij de fysieke omgangsregelingsmomenten door aanwezig te zijn en de gestelde doelen, bodemeisen, veiligheidsafspraken te monitoren en uit te voeren. Het gehele proces wordt in nauw overleg met de verwijzer en cliënten afgestemd en regelmatig geëvalueerd. 

Het einddoel van omgangsbegeleiding is dat het kind omgang heeft met de uitwonende ouder volgens de door ouders overeengekomen afspraken. Op die wijze worden mogelijke emotionele en/of gedragsproblemen van het kind voorkomen dan wel verminderd.